W czym możemy pomoc?

Zadaj nam pytanie za pomocą formularza lub dzwoniąc pod nr +48 602 492 755

O kursie:

Oferowany przez naszą firmę kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:
• ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 20 października 2006 r.)
• rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 r.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnik uzyskuje tytuł Ratownika.
Czas trwania kursu to 66 godzin dydaktycznych w tym: teoria 25 godzin, ćwiczenia 41 godzin.

W skrócie:

Kurs organizowany
zgodnie z przepisami
prawa
Czas trwania
kursu to 66 h
Kurs zakończony
jest egzaminem
z teorii oraz praktyki
25 godzin zajęć
obejmujących teorię
41 godzin
praktycznych ćwiczeń
Zdając egzamin
otrzymasz tytuł
Ratownika

Zdobędziesz nowe umiejętności:

Uczestnicząc w tym wymagającym kursie, uzyskasz szereg nowych umiejętności:

  • Radzenie sobie w sytuacjach stresowych
  • Poznasz podstawy wsparcia psychologicznego
  • Nauczymy Cię jak zadbać o drożność dróg oddechowych
  • Uzyskasz uprawnienie do stosowania tlenoterapii
  • Poznasz techniki przyrządowego udrażniania dróg oddechowych
  • Nabędziesz umiejętność rozpoznawania stanów nagłych
  • Nauczymy Cię jak zabezpieczyć poszkodowanego urazowego
  • Nauczysz się prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (BLS, BLS + AED) we wszystkich grupach wiekowych i z użyciem sprzętowego udrażniania dróg oddechowych oraz prawidłowej wentylacji za pomocą worka samorozprężalnego

Składowe kursu:

Kurs jest organizowany zgodnie z wytycznymi ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 20 października 2006 r.) oraz  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 r.

W kursie może uczestniczyć osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz jej stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 r, tytuł ratownika jest nadawany osobie, która odbyła ww. kurs oraz z wynikiem pozytywnym zdała egzamin.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 r, tytuł ratownika jest nadawany na okres trzech lat od daty zdania kursu. Aby nie stracić tytułu ratownika wymagane jest ponowne przystąpienie do egzaminu przed upływem terminu ważności aktualnego zaświadczenia.

Masz pytanie? Chcesz wziąć udział w kursie? Napisz do nas, lub zadzwoń +48 602 492 755.